Międzynarodowy Konkurs Pracy Dzikarzy Nieciecz 14 kwietnia 2012 roku

OZZY z Cisarskeho Lesa - dyplom I stopnia - 138 pkt., lokata 5/22

IRIS z Borovej dolinky - dyplom I stopnia - 127 pkt., lokata 7/22

Udany debiut naszych welshy na miedzynarodowym konkursie.

Krajowy konkurs pracy dzikarzy w Gołąbkach 28 kwietnia 2012 roku

OZZY z Cisarskeho Lesa - dyplom II stopnia - 132 pkt., lokata 7/18

Regionalny konkurs/próby psów dzikarzy w Wierzchowiskach 11 maja 2013 roku

LENKA Venator Magnus - dyplom I stopnia - 100 pkt., lokata 1/2 - próby

IRIS z Borovej dolinky - dyplom I stopnia - 122 pkt., lokata 4/16 - konkurs